,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Кожем’якін Олексій Сергійович

Кожем’якін Олексій Сергійович

Вчений ступінь: не має

Вчене звання: не має

Посада: старший викладач

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галузь наукових інтересів: методика викладання дисциплін з напряму безпеки життєдіяльності людини в вищих навчальних закладах, дослідження проблем глобальної безпеки, психологія безпеки.

На кафедрі викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист».

Вибрані наукові публікації:

 1. Zakhmatov V.D., Tsikanovskii V.L., and Kozhemyakin A.S. Throwing of Fire-Extinguishing Powder Jets from Barrels //Combustion, Explosion, and Shock Waves. – 1998. – No 1. – Vol. 34. – C. 97-100.
 2. Zakhmatov V.D., Bykov S.A., Kozhemyakin A.S., Tcikanovsky V.L., Pytova A.V. New Pulse Technology for the Instantaneous Extinguishment and Multi-Purpose Protection // Third International Seminar on Fire and Explosion Hazards. – Preston: University of Central Lancashire. – 2000. – P.178–180.
 3. Патент №29698А Україна, МКВ А62С13/00. Вогнегасна міна // Захматов В.Д., Бондаренко Л.І., Шкарабура М.М., Кожем’якін О.С., Цікановський В.Л. Опубл. 15.11.2000.
 4. Патент №39799А Україна, МКВ А62С3/00. Імпульсний вибуховий конусний вогнегасний пристрій // Кожем’якін О.С., Цікановський В.Л. Опубл. 15.06.2001. Бюл. №5. – 2с.
 5. Быков В.И., Кожемякин А.С. Метод высокоскоростной подачи огнетушащих порошков в очаг возгорания: Материалы ХІХ научно-практической конференции. – 4.3-М.: ВНИИПО, 2005. – с. 133-134.
 6. Биков В.І., Кожем’якін О.С. Удосконалення процесу викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих закладах освіти // Безпека життєдіяльності. - 2007. - №5. - С.38-39.
 7. Биков В.І., Кожем’якін О.С. Вдосконалення процесу викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих закладах освіти. Матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». – К., 2007, С. 28-29.
 8. Кожемякин А.С. Комплексное тестирование как наиболее информативный метод оценки уровня знаний студентов // «Новые информационные технологии в образовании» : Матер. межд. науч.-практ. конф.  (26-28 февраля 2007 г.). - Екатеринбург, 2007. - С. 104-105.
 9. Кожем’якін О.С. Організація та управління самостійною роботою студентів у вищих закладах освіти // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. - 2007. - Випуск 97. - С. 68-72.
 10. Кожем’якін О.С. Перспективи зростання якості вищої освіти в контексті викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – 2007. - Випуск 112. - С. 103-110.
 11. Кожемякин А.С. Компаративный анализ содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в вузах России и Украины // «Экология и безопасность жизнедеятельности» : Матер. VIIМежд. науч.-практ. конф. (Декабрь, 2007). – Пенза, 2007 г. - С. 96-97.
 12. Кожемякин А.С. Система образования как область сохранения «ценности безопасности»// «Человеческая жизнь: ценности повседневности в социокультурных программах и практиках» : Матер. Х Межд. науч.-практ. конф. Гуманитарного университета  (5-6 апреля 2007 г., Екатеринбург). - Т. 1. - Екатеринбург, 2007. - С. 598-600.
 13. Кожем’якін О.С. Відповідність курсу «Безпека життєдіяльності» сучасним глобальним перетворенням – виклик сьогодення // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – 2008. - Випуск 125. - С. 49-53.
 14. Кожем’якін О.С. Обґрунтування необхідності формування у майбутніх фахівців компетенцій з безпеки життєдіяльності // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. - 2009. - Випуск 149. - С. 40-43.
 15. Кожем’якін О.С. Формування здоров’язберігальних компетенцій у майбутніх фахівців як один із напрямів покращення загального стану безпеки в Україні // Безпека життєдіяльності в освіті. - 2012. - № 1. - С. 17-19.
 16. Кожем’якін О.С. Формування здоров’язберігаючої компетентності сучасного фахівця в процесі вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : Матер. Х-ої міжнар. наук.-метод. конф. (17–19 березня 2011 р., м. Київ). – Т. 1. – 2011. –  С. 334-337.
 17. Кожем’якін О.С. Методологические основы науки о безопасности в современных условиях развития цивилизации // Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті : Матер. міжнар. наук.-прак. конф. (20–27 грудня 2011 р., м. Одеса). – Т. 18. – 2011. –  С. 86-89.
 18. Кожемякин А.С. Использование информационных технологий для формирования здоровьесберегающей компетентности при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» // Новые информационные технологии в образовании: Матер. междун. науч.-прак. конф. (13–16 марта 2012 р., г. Екатеринбург). –  2012. –  С. 160-163.
 19. Биков В.І., Кожем’якін О.С. Деякі зауваги до структурації програми навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих навчальних закладах // Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності : Матер. всеукр. наук.-практ. семін. (6–7 червня 2012 р., м. Херсон). – 2011. –  С. 18-23.
 20. Кожем’якін О.С. Суперечності застосування компетентнісного підходу при розробці навчальної програми з дисципліни «Безпека життєдіяльності» // Технології забезпечення якості освіти в державному управлінні: виклики сьогодення : Матер. 2-ої всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2012 р., м. Київ). – Т. 2. – 2012. –  С. 36-38.
 21. Кожем’якін О.С. Оптимізація структури компетентності з безпеки життєдіяльності в контексті забезпечення якості вищої освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педаго-гічний університет ім. Г.С.Сковороди» - Додаток 2 до Вип.31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К.: Гнозис, 2013 - С.485-493.