,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Биков Валентин Іванович

Биков Валентин Іванович

Вчений ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галузь наукових інтересів: тертя та змащування, динаміка гірничих і гірничо-збагачувальних машин, прилади точної механіки, безпека життєдіяльності, охорона праці.

На кафедрі викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці в галузі».

Закінчив Криворізький гірничорудний інститут в 1960 році, де отримав кваліфікацію «гірничий інженер-електромеханік», та Дніпропетровський державний університет в 1965 році за спеціальністю «Математика». Працював деканом механіко-машинобудівного факультету Криворізького гірничорудного інституту (1965-1970 р.), ректором Криворізького державного педагогічного інституту (1973-1979 р.), директором Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту (1987-1991 р.) і був обраний першим ректором Черкаського інженерно-технологічного інституту, створеного на базі філіалу КПІ (1991-1998 р.). Завідувач кафедри технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів (1985-1988 р.). Завідувач кафедри приладобудування (1988 - 1999 р.). Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності з 2004 р. і до теперішнього часу.

Галузь наукових інтересів: тертя та змащування, динаміка гірничих і гірничо-збагачувальних машин, прилади точної механіки, охорона праці. Докторську дисертацію, присвячену підвищенню довговічності конусних дробарок та кульових млинів – головного устаткування для подрібнення залізних руд потужних гірничо-збагачувальних комбінатів – захистив у 1984 році на спеціалізований Вченій раді Інституту гірничої справи ім. О.О.Скочинського АН СРСР (м.Москва). Наукові досягнення і винаходи впроваджені у виробництво з великим економічним ефектом, а методики розрахунків оптимальних параметрів футеровок шарових млинів, затверджені Міністерством чорної металургії УРСР, прийняті для проектно-конструкторських організацій заводів важкого машинобудування.

Протягом 10 років очолював Черкаську обласну організацію Товариства "Знання". Член правління республіканської організації Товариства "Знання" України, член редколегії журналу «Трибуна».

Разом зі своїм учителем - д.т.н. проф. Бегагоєним І.А. створював школу підвищення довговічності і надійності гірничозбагачувального устаткування в Кривому Розі. В Черкасах створив школу приладобудування (захищені 4 докторські і 9 кандидатських дисертацій).

Опублікував понад 250 наукових та методичних праць, 37 авторських свідоцтв і патентів. Науковий керівник 20 кандидатських дисертацій та науковий консультант 4 докторських дисертацій.

Науково-педагогічний стаж – з 1962 року.

Занесений до наступних видань (з врученням іменних медалей):

- Dictionary of International Biography, Twenty seventh Edition. – Cambridge, England. – 1999.

- Хто є хто в Україні. 2000. Київ. – 2000.

- 2000 Outstanding Intellectuals of the 20-th Century. - Cambridge, England. – 2001

   (з врученням медалі).

- 2000 Outstanding Intellectuals of the 21-th Century. - Cambridge, England. – 2002

   (з врученням медалі).

Був визнаний людиною року 1999 (Американський Біографічний інститут) і нагороджений іменною золотою медаллю “Medal of Honor 2000 Millennium. American Biographical Institute”.

Має сертифікат про підготовку з напряму «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист», виданий Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту. На кафедрі веде курси: «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці в галузі».

Вибрані наукові публікації:

 1. Быков В.И., Быкова Е.В. К вопросу совершенствования методики преподавания дисциплин цикла БЖД. Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: Сб. тезисов докладов ІІІ международной научно-практической конференции. Т.3. - Минск, 2005 с. 55-57.
 2. Быков В.И., Наконечный В.В., Алексеева Е.С. Актуальность «БЖД» как одной из основных мировозренческих дисциплин гуманитарно-технического направления. Сб. тезисов докладов ІІІ международной научно-практической конференции. Т.2. - Минск, 2005 с. 57-59.
 3. Фролов О.Г., Засядько А.А., Биков В.І. Визначення теплопровідності теплозахисних матеріалів за допомогою багатокритеріальної оптимізації. Вісник ЧДТУ, № 1, 2005, с.140-145.
 4. Алєксєєв А.Г., Биков В.І., Наконечний В.В. Прилади на стрічкових первинних вимірювальних перетворювачах для екологічного моніторингу повітря. Вісник ЧДТУ, №2, 2005, с.5-7.
 5. Алєксєєв А.Г., Биков В.І., Наконечний В.В. Проблеми створення нових приладів екологічного призначення. Вісник ЧДТУ, №2, 2005, с. 139-140.
 6. Быков В.И., Левченко А.Д., Быкова Е.В., Кравченко В.В. Автоматизация технологического процесса фасовки особо чистых, особо агрессивных и кристаллосодержащих жидкостей. Вісник ЧДТУ, №3, 2005, с.95-97.
 7. Биков В.І., Алєксєєв А.Г., Наконечний В.В. Питання небезпеки токсичних речовин під час пожеж. (Пожежна безпека 2005) : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції – Київ: УкрНДІПБ МНС України 2005, с.300-301.
 8. Биков В.І., Кравченко В.В., Землянський О.М. Автоматизація технологічного процесу дозування легкозаймистих та горючих речовин. Пожежна безпека та аварійно- рятувальна справа: стан, проблеми та перспективи (Пожежна безпека 2005) : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції – Київ: УкрНДІПБ МНС України 2005, с.302-304.
 9. Биков В.І., Цікановський В.Л. Вимоги безпеки до вогнегасників для рятувальних підрозділів. Вісник ЧДТУ, №4, 2005, с. 186-191.
 10. Быков В.И., Цикановский В.Л. Импульс отдачи ствольных систем при распылении огнетушащих порошков энергией направленного взрыва. (Пожарная безопасность многофункциональных и высотных зданий и сооружений): Материалы ХІХ научно-практической конференции. – 4.3-М.: ВНИИПО, 2005. – с. 130-132.
 11. Быков В.И., Кожемякин А.С. Метод высокоскоростной подачи огнетушащих порошков в очаг возгорания: Материалы ХІХ научно-практической конференции. – 4.3-М.: ВНИИПО, 2005. – с. 133-134.
 12. Алексеев А.Г., Быков В.И. Геоинформационные системы в анализе химического загрязнения почвы при ликвидации военных объектов. Материалы докладов Международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: Теория. Практика. Инновации», «ЧС-2006» г. Гомель 2006 г. С.136-138.
 13. Быков В.И., Цикановский В.Л. Разработка принципов построения переносных импульсных огнетушителей для профессиональных спасателей. Материалы докладов Международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: Теория. Практика. Инновации», «ЧС-2006» г. Гомель 2006 г. С.315-316.
 14. Биков В.І., Цикановський В.Л. Моделювання повного імпульсу віддачі, який виникає при викиді газо дисперсної суміші з канал-ствола енергією спрямованого вибуху. // Пожежна безпека. ЛДУ – БЖД, УкрНДІПБ МНС України. Львів. - № 10, 2007. – с. 41-47.
 15. Быков В.И. Цикановский В.Л. Разработка переносных огнетушителей катапультного типа для профессиональных спасателей // Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация: Сборник тезисов докладов IV Международной научно-практической конференции. Т.1. Минск, 2007, с.211-213.
 16. Биков В.І., Кожем’якін О.С. Удосконалення процесу викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих закладах освіти. Безпека життєдіяльності № 5, 2007. С.38-39.
 17. Биков В.І., Кожем’якін О.С. Вдосконалення процесу викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих закладах освіти. Матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». – К., 2007, С.28-29.
 18. Биков В.І., Цикановський В.Л. Визначення перспективних методів зниження енергії віддачі для переносних імпульсних вогнегасників. // Міжвузівська науково-практична конференція «Пожежна безпека 2007», Академія пожежної безпеки ім.. Героїв Чорнобиля – 2007. – с. 328-329.
 19. Биков В.І., Михайлюта С.Л. Аналіз діяльності та перспективи кредитних спілок України. Вісник університету банківської справи НБУ. – Київ: 2009. - №3, с.220-222. (вид. ВАК).
 20. Быков В.И. Цикановский В.Л. Исследование входного импеданса рук оператора при использовании импульсных огнетушителей // Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация: Сборник тезисов докладов V Международной научно-практической конференции. Т.1. Минск, 2009, с.181-183.
 21. Биков В.І., Михайлюта С.Л., Михайлюта Г.С. Регульований електропривід як засіб підвищення ефективності виробництва. Вісник інженерної Академії України. – Київ: 2010. - №2, с.145-150. (вид. ВАК).
 22. Биков В.І., Левченко А.Д., Левченко Д.Є., Кришталь В.М., Землянський О.М. Вплив різнорідних факторів на процес визначення концентрацій небезпечних речовин. // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси, Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля – 2010. – с. 137-140.
 23. Михайлюта С.Л., Биков В.І., Михайлюта Г.С. Регульований електропривід як засіб підвищення ефективності виробництва. Вісник інженерної Академії України. – Київ: 2010. - №2, с.267-271. (вид. ВАК).
 24. Михайлюта С.Л., Биков В.І., Михайлюта Г.С. Інвестиційно-інноваційний проект з оснащення працюючих виробничих підприємств сучасною перетворювальною технікою. Фінансовий простір. Міжнародний науково-практичний журнал. Університет банківської справи Національного банку України. №2, - 2011. с.98-103.
 25. Патент на корисну модель № 98041905, Україна, МКМ В67С3/04. Установка для фасування особливо чистих, особливо агресивних рідин та рідин, що містять кристали. Биков В.І., Левченко А.Д., Кравченко В.В.
 26. Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Звіт проміжний про науково-дослідну роботу №29 (від 11.11.2011р.). Тема: «Дослідження технології виготовлення автоматизованих засобів екологічного контролю при проведенні аварійно-рятувальних робіт в місцях дислокації військових формувань». Автори: Кришталь М.А., Левченко Д.Є., Левченко А.Д., Биков В.І., та ін. с. 81.
 27. Биков В.І., Цікановський В.Л. Експериментальний стенд для дослідження вхідного імпедансу верхніх кінцівок оператора під час застосування імпульсних вогнегасників // Пожежна безпека: теорія і практика. Збірник наукових праць. - Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2011.-№7.- с.21-26. (видання ВАК).
 28. Биков В.І., Ротте С.В. Положення випускників вищої школи з точки зору питань охорони праці. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний університет: перспективи розвитку». Том 3, Черкаси, ЧДТУ, 2011 - с.5-6.
 29. Биков В.І., Кожем’якін О.С. Деякі зауваги до структурації програми навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих навчальних закладах. // Тези доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару «Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», Херсон, 6-7 червня 2012 р. с.18-23.
 30. Засядько А.А., Клювак О.В., Биков В.І. Підвищення безпеки здійснення транзакцій в інтернетплатіжних системах на основі комбінаційного хешування. – Матеріали 68-ої науково-технічної конференції. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова. – секція 4 «Інформаційна безпека». Одеса, 2013. – с.122-124.