,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Гайова Юлія Юріївна

Гайова Юлія Юріївна

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: не має

Посада: доцент

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галузь наукових інтересів: екологічна безпека України, біомоніторинг, фітоіндикація, дослідження природно-заповідного фонду, ботанічних, екологічних та геологічних особливостей території України, вплив отруйних рослин на безпеку людини.

На кафедрі викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист».

Вибрані наукові публікації:

 1. Гайова Ю.Ю. Рідкісні рослинні угруповання Черкаського бору // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали міжнародної конференції молодих учених (Кам’янец-Подільський, 13-16 серпня 2008 р.) / Національна акад. наук України, Ін-т ботан. ім. М.Г. Холодного,  Кам’янець-Подільський нац. ун-тет, Нац. природн. парк «Подільські товтри». – К.: Фітосоціоцентр, 2008.– С. 138-139.
 2. Гайова Ю.Ю. Класифікація екосистем Черкасько-Чигиринського геоботанічного району // Екологія та освіта: актуальні проблеми збереження та використання природних ресурсів. Матеріали VIМіжнародної науково-практичної конференції. 15-16 жовтня 2009 року. – Черкаси, 2009. – С. 268-271.
 3. Гайова Ю.Ю. Унікальна рослинність Холодного яру // Перспективи розвитку території Холодного яру. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 27 квітня 2010 р. – Черкаси: Вертикаль, 2010. – С. 40-41.
 4. Гайова Ю.Ю. Формуванняугруповань з Allium ursinum  в умовах інтродукованих насаджень Quercus borealis // Рослинний світ у Червоній книзі Украіни: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11-15 жовтня 2010 р., м. Київ). – Київ: Альтерпрес, 2010.  – С. 71-74.
 5. Гайова Ю.Ю. Національний природний парк «Черкаський бір» – осередок збереження біорізноманіття Середнього Придніпров’я. Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики: матеріали Всеукраїнської наукової екологічної конференції (Київ, 26 жовтня 2010 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010. –  С. 168 – 171.
 6. Дідух Я.П., Гайова Ю.Ю. Роль загальноекологічної практики як інтегральної дисципліни // До 50-річчя ЧДТУ 2010 року. – Черкаси, 2010.
 7. Біорізноманіття рідкісних видів Черкаського району // Тези восьмої всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотохнологій», Житомир, 2011 – С. 19-20.
 8. Псамофітна рослинність Черкасько-Чигиринського геоботанічного району // Всеукраїнська наукова конференція «Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки» 6-8 квітня 2011 року «Присвячується 90-річчю від дня заснування Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного».– C. 119-121.
 9. Гайова Ю.Ю. Поширення асоціаціїAegopodio-ParietarietumOfficinalisна території Мошногірського кряжу –Ужгород , 19-23 вересня 2012. – С. 131-132.
 10. Лісова рослинність за участю Daphne cneorum l.на території Черкасько-Чигиринського геоботанічного району.Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегіїзбереження рослин. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (9 – 12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2012. –С. 81-84.
 11. GaiovaJ.Y. Dangerusesomeplants-introducersinlandscaping// Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18-22 червня 2013 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – С. 308-309.
 12. Гайова Ю.Ю., Пшенишна Н.М. Техніка безпеки при організації і проведенні польових практик // ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» (19-25 березня  2014 р.)Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Інститут психології та соціального захисту, 2014.
 13. Гайова Ю.Ю., Божко Н.І., Циганенко П.О. Основні екосоціопричини випадків отруєння грибами серед населення України // Вісник ЧІТІ.– 2001.– №4. – С. 122-126
 14. Дідух Я.П., Гайова Ю.Ю.  Синфітоіндикаційний аналіз рослинних угруповань  Черкасько-Чигиринського геоботанічного району // Укр. ботан. журнал. – 2008. – Т. 65, № 2. – С. 159-173.
 15. Гаевая Ю.Ю. Организация общеэкологической полевой приктики студентов-экологов // Проблемы и перспективы преподавания ботанических дисциплин в вузе: международная науч.-методическая конференция,19, 20 марта 2010 г. – Гомель: ГТУ им. Скорины, 2010. – С. 165-170.
 16. Гайова Ю.Ю. Формування рослинних угруповань Мошногірського кряжу в умовах насаджень дуба північного (Quercus borealis)// Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки.– Вип.204 . – Черкаси, 2011. – С. 17-21.
 17. Гайова Ю.Ю. Поширення асоціаціїAegopodio-Parietarietumofficinalisна території Мошногірського кряжу //«Науковий вісник національного лісотехнічного університету України». –  Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – 23.2 – 400 с.
 18. Гаевая Ю.Ю., Пшенишная Н.Н. Техника безопасности при организации и проведении ботанических практик // Проблемы и перспективы преподавания ботанических дисциплин в вузе: ІІ международная науч.-методическая конференция, 5 – 6 апреля 2013 года: [материалы]. – Гомель: ГТУ им. Скорины, 2013. – С. 12-17.
 19. Гайова Ю.Ю., Коротченко І.А.  Лісова рослинність за участю Daphne cneorum L.на території Черкасько-чигиринського геоботанічного району //«Науковий вісник національного лісотехнічного університету України». –  Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – 23.7 – 27-33 с.